Публични покани с предмет:

Благоустройствени мероприятия - Възстановяване на автобусна спирка и павилион в Сливенски минерални бани, Община Сливен

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 09.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008475

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен