Публични покани с предмет:

Благоустройствени мероприятия - Изработване и монтаж на градински пейки

Класиране на участниците:

  • I място: „Авангард” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 09.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008481

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен