Публични покани с предмет:

Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Вержин и Хаик Папазян” гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „РУЖА” ООД, гр. Сливен
  • II място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН – ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 16.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9008804

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен