Публични покани с предмет:

Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати войвода, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „РАЯ – 52” ООД, гр. Сливен
  • II място: „СЕДСТРОЙ” ЕООД, гр. Самоков
  • III място: „НСИ – НЕО СТИЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009466

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен