Публични покани с предмет:

Ремонт кухненски блок и сграда на ЦДГ „Детство” гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: ГД „ХЕЛПИС”, гр. Сливенс

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.11.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009531

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен