Публични покани с предмет:

„Благоустройствени мероприятия” - изграждане на тротоарна настилка по ул. „Радой Ралин”, гр. Сливен – I – ви етап

Класиране на участниците:

  • I място: „СТРОЙ - КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ- СЛИВЕН” ЕООД, гр. София
  • III място: „РАЯ – 52” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 04.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009673

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен