Публични покани с предмет:

Ремонт читалище с. Тополчане - неотложно укрепване и саниране на сградата

Класиране на участниците:

  • I място: „Техно Строй България” ООД, гр. София
  • II място: „Хидроизомат” АД, гр. София
  • III място: „Термикс Ес” ООД, гр. Пазарджик
  • IV място: „Строй - Консулт” ЕООД, гр. Сливен
  • V място: „Сан Сити” ООД, гр. Бургас

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009791

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен