Публични покани с предмет:

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа и обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие

Класиране на участниците:

  • I място: „Българска телекомуникационна компания” АД, гр. София
  • II място: „Мобилтел” ЕАД, гр. София
  • III място: „Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 06.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009878

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен