Публични покани с предмет:

Разработване на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „Интернешънъл Къмпани фор Акустикс”, гр. София
  • II място: „Прима - А” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 10.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9009992

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен