Публични покани с предмет:

Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2013 година

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „Хъс – Иванка Славова”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 12.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010139

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен