Публични покани с предмет:

Извършване на застрахователни услуги

Класиране на участниците:

  • I място: ЗАД „Виктория” АД, гр. София
  • II място: ОЗК „Застраховане”, гр. София
  • III място: ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД, гр. София
  • IV място: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010221

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен