Публични покани с предмет:

Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Класиране на участниците:

  • I място: „Инфокомпютърс” ООД, гр. Твърдица
  • II място: „Специализирани бизнес системи” АД, гр. София
  • III място: Кооперация „Панда”, гр. София
  • IV място: „Информационно обслужване” АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010426

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен