Публични покани с предмет:

„Доставяне на канцеларски материали” по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Мениджмънт бизнес машини” (М & ВМ) ООД, гр. София
  • II място: ЕТ „Димитър Радев”, гр. Сливен
  • III място: „Специализирани бизнес системи” АД, гр. София
  • IV място: „Мултико 92” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 19.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010486

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен