Публични покани с предмет:

Предоставяне на интернет услуги

Класиране на участниците:

  • I място: „Информационно обслужване” АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 28.12.2012 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9010689

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен