Публични покани с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „ДИМИТЪР РАДЕВ”, гр. Сливен
  • II място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София
  • III място: „СНИТЕКС” ЕООД, гр. Сливен
  • IV място: „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011263

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен