Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване и консумативи към него за административни цели за проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Инфо компютърс” ООД, гр. Твърдица
  • II място: „Контракс” АД, гр. София
  • III място: „Дартек” ООД, гр. Русе
  • IV място: „Сиенсис” АД, гр. София
  • V място: „Стемо” ООД, гр. Бургас
  • VI място: „Райс” ЕООД, гр. Варна

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 23.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011435

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен