Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване и консумативи към него за целите за проект BG051PO001-5.1.04-0134-C0001 „Помощник в дома”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Класиране на участниците:

  • I място: „МГ Компютърс” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „Тимекс-БГ” ООД, гр. София
  • III място: „Дартек” ООД, гр. Русе
  • IV място: „Инфо компютърс” ООД, гр. Твърдица
  • V място: „Стемо” ООД, гр. Бургас

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011471

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен