Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие – за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” – „Регионални партньорства”

Класиране на участниците:

  • I място: „МГ Компютърс” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „Дартек” ООД, гр. Русе
  • III място: „Инфо компютърс” ООД, гр. Твърдица

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011474

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен