Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване за целите на проект LLP-2011-COM-RP-03 „Срещу агресията в училище чрез опознаване на природата, културата и спорта на Полша и България” по секторна програма „Коменски” – „Регионални партньорства”

Класиране на участниците:

  • I място: „Инфо компютърс” ООД, гр. Твърдица
  • II място: „Специализирани бизнес системи” АД, гр. София
  • III място: „Дартек” ООД, гр. Русе

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 24.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011477

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен