Публични покани с предмет:

Логистична подкрепа при участия - международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири

Класиране на участниците:

  • I място: „ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСНИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 25.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011515

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен