Публични покани с предмет:

„Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Класиране на участниците:

  • I място: „ПЛИСКА КОНСУЛТИНГ” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.01.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011612

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен