Публични покани с предмет:

Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „ОУПЪН МАЙНДЕД” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 01.02.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9011776

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен