Публични покани с предмет:

Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал

Класиране на участниците:

  • I място: „КРАСИ - М” ООД, гр. Сливен
  • II място: „ММ и Т – БЕСТ” ЕООД, гр. Сливен
  • III място: „ФИШКОМ” ООД, гр. Сливен
  • IV място: ЕТ „ДИМИТЪР БОЖЕРИКОВ 92”, гр. Сливен
  • V място: „Хотел Парк Централ” ЕООД, гр. Сливен
  • VI място: „ММ – 9” ЕООД, хотел „Спорт Палас”, гр. Сливен
  • VII място: „ММ – 9” ЕООД, хотел „Империя”, гр. Сливен
  • VIII място: „СЛИВЕН ТУРИСТ – 2006” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.03.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9012801

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен