Публични покани с предмет:

„Консултантски услуги по мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности”, по проект „Регион Сливен - кръстопът на традиции, култури и епохи”

Класиране на участниците:

  • I място: „Плиска Консултинг” ООД, гр. София
  • II място: „Институт за социални изследвания и маркетинг – МБМД” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 01.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9013865

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен