Публични покани с предмет:

Информация и публичност по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, включваща 2 обособени позиции

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

  • I място: „ДИ ПИ ВЮ” ЕООД, гр. София

Обособена позиция 2:

  • I място: „ДИ ПИ ВЮ” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 04.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9014017

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен