Публични покани с предмет:

Осигуряване на самолетни билети за участие в Международен фолклорен фестивал в град Шанхай и град Луоянг, Китайска народна република /Възложител: АНПТ "Сливен"/

Класиране на участниците:

  • I място: „Глобус - ЕС” ООД, гр. Сливен
  • II място: „Атлас Травелс” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 17.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: Възложител: АНПТ "Сливен" 9014490

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен