Публични покани с предмет:

„Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар - Сливен и микро пазари”, подобект „Микро пазар в ж.к. „Дружба”, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „Теовес – с2006” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9014580

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен