Публични покани с предмет:

Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „Виадукт – АБ Бинкос” ООД, гр. Сливен
  • II място: „Пътно поддържане -Сливен” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 19.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9014638

Достъпност