Публични покани с предмет:

Реконструкция и изграждане на улична мрежа в кв. "Промишлена зона" гр. Сливен - реконструиране на улица от о.т. 510 до о.т. 512 с паркинг за автобуси и леки коли между о.т. 511 - о.т. 508 - о.т. 507

Класиране на участниците:

  • I място: „Технострой – инженеринг 99” АД, гр. Ямбол
  • II място: „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София
  • III място: „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 23.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9014783

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен