Публични покани с предмет:

Осъществяване на независим преглед на финансови отчети и финансова информация на основание на Международните одиторски стандарти /МОС/ и Международните стандарти за ангажименти за преглед на финансови отчети /МОСАП/ в изпълнение разпоредбите на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор в Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „ЕР ЕС ЕМ БИ ЕКС” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9015061

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен