Публични покани с предмет:

Изграждане на спортни съоръжения в град Сливен и населените места в общината – мотописта „Бършен”

Класиране на участниците:

  • I място: „Рая - 52” ООД, гр. Сливен
  • II място: „Гради” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9015106

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен