Публични покани с предмет:

„Информация и публичност” по проект SEE/D/0292/4.1/X, JEWEL MODEL, Joint Easily Wafted East Laboratory Model

Класиране на участниците:

  • I място: „Спот.комм” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.06.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9016201

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен