Публични покани с предмет:

Доставка на хладилен шкаф за кухненски блок, на ЦДГ "Елица", гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „Термотех 94” ООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.06.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9016706

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен