Публични покани с предмет:

Ремонт на ЦДГ с. Камен

Класиране на участниците:

  • I място: „СМПР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 21.06.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9016852

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен