Публични покани с предмет:

Доставка на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни материали за нуждите на Община Сливен, структурните й звена и проекти финансирани от ЕС

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „ВЕНЕТА ВЪЛКАНОВА”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 09.07.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9017449

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен