Публични покани с предмет:

Доставка на средства за наблюдение и комуникация, специализирано оборудване за 4 противопожарни депа и защитни средства за групи за гасене на горски пожари, по проект "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен", финансиран по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по Договор № 20/226/00319 от 19.04.2013 г.

Класиране на участниците:

  • I място: „СТОП ФАЙЪР” ООД,гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 17.07.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9017754

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен