Публични покани с предмет:

Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки

Класиране на участниците:

  • I място: „Авангард” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 23.07.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9017962

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен