Публични покани с предмет:

Избор на изпълнител за изграждане на съоръжения за превенция – 4 броя наблюдателни кули и 3 броя изкуствени водоизточници по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в Община Сливен”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 20/226/00319 от 19.04.2013 г.

Класиране на участниците:

  • I място: „Билдинг - ТД” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „Бул Гейт” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 29.07.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018128

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен