Публични покани с предмет:

Ремонт „Младежки дом”, с. Самуилово – Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „УНИВЕРСАЛ КОМПЛЕКТ” ООД, гр. Сливен
  • II място: „ИНФРАСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 09.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018599

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен