Публични покани с предмет:

Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата, на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „ПРЕСТИЖ 2004” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 14.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018773

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен