Публични покани с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

За обществената поръчка не е подадена нито една оферта.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9018978

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен