Публични покани с предмет:

Намаляване популацията на бездомните кучета

Класиране на участниците:

  • I място: „ВЕТЕРИНАРНИ ПРАКТИКИ ЗД” ООД, гр. Момин проход

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 28.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9019316

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен