Публични покани с предмет:

Видео-инспекция на изградена през 2009 г. канализация в централната част на град Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „ВОДОКАНАЛСТРОЙ - Щерион Костов - Веска Костова”, гр. Бургас

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.08.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9019439

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен