Публични покани с предмет:

Ремонт сграда кметство с. Ичера

Класиране на участниците:

  • I място: „СМК – СТРОЙЦЕМ” ООД, гр. Сливен
  • II място: „ПРОЕКТ – СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен
  • III място: „ВАЯНА” ЕООД, гр. Нова Загора
  • IV място: „РАЯ – 52” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.09.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9019692

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен