Публични покани с предмет:

Ремонт покрив ЦДГ "Детство", кв. "Младост", гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН – УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен
  • II място: „ХИДРОИЗОМАТ” АД , гр. София
  • III място: „ВАЯНА” ЕООД, гр. Нова Загора
  • IV място: „ПРОЕКТ – СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.09.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9019702

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен