Публични покани с предмет:

Ремонт покрив ЦАО в кв. "Надежда", гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „БИЛДИНГ КЪНСТРЪКШЪН РИПЕЪР” ЕООД, гр. Русе
  • II място: „ЛИВТАС” ЕООД, гр. София
  • III място: „ЮНИВЪРСАЛ ПАРТНЕРС” ЕАД, гр. Самоков
  • IV място: „КЕРАМИК ВИЖЪН ГРУП” ЕООД, гр. Пловдив

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 18.09.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9020064

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен