Публични покани с предмет:

„Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки, на територията на Община Сливен”, обособена позиция 1 – Град Сливен, обособена позиция 2 – Населените места на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

Обособена позиция 1:

  • I място: „Бул Гейт” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол

Обособена позиция 2:

  • I място: „Бул Гейт” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „ПСФ Мостинженеринг” АД, гр. Ямбол

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.09.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9020182

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен