Публични покани с предмет:

Ремонт на обекти общинска собственост в с. Трапоклово, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „БУШАНДРОВИ ДНС” ЕООД, гр. Сливен
  • II място: „ИНФРАСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Ямбол
  • III място: „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Сливен
  • IV място: „БИЛД” ЕООД, гр. Шумен
  • V място: „ПРОЕКТ – СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 23.10.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9021394

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен