Публични покани с предмет:

Ремонт и реконструкция на сгради и съоръжения Централен общински пазар гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Сливен;
  • II място: „ТЕОВЕС – С2006” ЕООД, гр. Сливен;
  • III място: ЕТ „СТЕЛИТ – КРЪСТЪО КРЪСТЕВ” – СЛИВЕН.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 25.10.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9021507

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен