Публични покани с предмет:

Благоустрояване на пешеходни зони, терени за обществено обслужване, алейни площи за движение в паркоустроените зони, площадни пространства в гр. Сливен и населените места в общината

Класиране на участниците:

  • I място: СД „Берко 90 – Берковски и сие”, гр. Слив

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 01.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9021776

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен